A < 24 2019, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, sobota, 26. październik 2019

[english below]proces rekrutacyjny: 4.09 - 29.09.2019KM: A ŁH: W A RC: Era współczesna, często nazywana Wiekiem Informacji, nigdy nie bywa nazywana Wiekiem Wiedzy. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć – dotrzeć do niej, przyswoić, zrozumieć, scalić z informacją już posiadaną i utrzymać.KM: Zapraszamy na 6. edycję warsztatów A A Wydarzenie skierowane jest do studentów i absolwentów:> kierunków miejskich (architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i pokrewnych)> kierunków artystycznych (projektowania graficznego, multimediów, komunikacji wizualnej, form przemysłowych, intermediów i scenografii i pokrewnych), wzornictwo przemysłowe, scenografia i pokrewnych)> kierunków humanistyczno-społecznych (socjologii, antropologii, komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, nowych mediów i pokrewnych)> kierunków ITŁukasz Harat (ŁH) – Dyrektor festiwalu Klaudia Mańka (KM) – Dyrektor produkcyjnyRobert Cialdini (RC) – profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w ArizonieA #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: 4.09 - 29.09.2019KM: A ŁH: The best thing about A RC: The modern Era, often called the Age of Information, is never called the Age of Knowledge. Information does not translate directly into knowledge. We must first process it - reach it. absorb it, understand it, merge it with the information already possessed and maintain it.KM: We invite you to the 6th edition of the A AŁukasz Harat (ŁH) - Festival directorKlaudia Mańka (KM) - CTORobert Cialdini (RC) - Professor of Psychology and Marketing at Arizona State UniversityA a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

sobota, 26. październik 2019, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, A < 24 2019

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz