24. październik 2020 - 8:00 do 17:00
Śląskie Centrum Psychosomatyki
PolandKatowiceMariacka 18a

Hipnoza terapeutyczna. Szkolenie całościowe - edycja 2, Śląskie Centrum Psychosomatyki, sobota, 24. październik 2020

Zapraszamy na ?????̨ ??????̨ całościowego szkolenia o nazwie ??????? ?????????????.

Prowadzący: ??? ????Szkolenie jest realizowane w systemie weekendowym (zjazdy raz w miesiącu) i składa się z 9 modułów tematycznych:24-25.10 2020

????????? ???́?????????? ????????????? ? ???? ?????????? ? ???????.

W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie

Teorie stanu i teorie społeczne

Model Ericksona i Rossiego

4-Stopniowy proces twórczy Rossiego

Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego

Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel

Modele postericksonowskie21-22.11.2020

????????? ???????? ????????????.

W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne

Model Miltona

Sugestie zorientowane na treść i strukturę05-06.12.2020

??????́??? ????????????

W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Podstawowy model Ericksona

Poszerzony model postericksonowski

Praca z oporem16-17.01.2021

?????????? ??????? ?????????? ? ????? ?????????????? ? ??????????.

W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Natura zjawisk transowych

Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych13-14.02.2021

????????????.

W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie

Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego

Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego13-14.03.2021

????? ? ????????̨ ? ????????̨.

W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Ujęcie Ericksona

Podejście postericksonowskie

Nested Loops i modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania

Metafory zamknięte i otwarte – specyfika stosowania10-11.04.2021

????? ? ???????.

W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Zastępowanie objawu

Amelioracja objawu

Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna

Transformacja objawu

Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii15-16.05.2021

??????? ???? ?????? ????????? ???́?????????? ???????????????? ? ??????? ???́????????????.

W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Terapia szokiem psychologicznym

Praca z przeszłością w teraźniejszości

Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje

Transformacja emocji19-20.06.2021

???́?????????? ??????????? ? ????? ????????? ? ?????????????.

W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

Praca dopasowana do przypadku

Praca ze zjawiskami bólowymi

Praca skierowana na zmianę struktur osobowości

Praca z emocjami i nastrojem

Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie

O prowadzącym:

Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości - psychospołeczna genomika samostwarzania”.------------------------------------------------Terminy:

sobota: 10.00-19.00

niedziela: 10.00-15.0024-25.10 2020

21-22.11.2020

05-06.12.2020

16-17.01.2021

13-14.02.2021

13-14 03.2021

10-11.04.2021

15-16.05.2021

19-20.06.2021

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:Szkolenie jest skierowane do:

- osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (np. psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika itp.);

- studentów ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 4410 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 390 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).Śląskie Centrum Psychosomatyki

Katowice, ul. Mariacka 18A

PKO BP 1 O/ Katowice

48 1020 2313 0000 3902 0084 0546Zapisy:

512 129 022, emailsobota, 24. październik 2020, Śląskie Centrum Psychosomatyki, Hipnoza terapeutyczna. Szkolenie całościowe - edycja 2

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz