21. wrzesień 2020 - 16:00 do 19:00
Centrum Kultury Żydowskiej - Center for Jewish Culture
PolandKrakowul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków, Poland

Historia rodziny Goldmanów z Krakowa, Centrum Kultury Żydowskiej - Center for Jewish Culture, poniedziałek, 21. wrzesień 2020

Wykład prof. Łukasza Sroki (Uniwersytet Pedagogiczny) oraz prezentacja jego ostatniej książki.The History of the Goldman Family of Krakow – Lecture by Prof. Łukasz Sroka and presentation of his latest book.Fot. ihia.up.krakow.pl

poniedziałek, 21. wrzesień 2020, Centrum Kultury Żydowskiej - Center for Jewish Culture, Historia rodziny Goldmanów z Krakowa

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz