09. listopad 2020 - 8:00
Fundacja In Corpore
PolandKatowiceul. Bażantów 2

IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults), Fundacja In Corpore, poniedziałek, 09. listopad 2020

Dużym atutem klinicznym tego szkolenia jest współpraca i przeprowadzenie szkolenia na terenie GCR Repty, z wykorzystaniem bazy i potencjału tego ośrodka do potrzeb przeprowadzenia szkolenia.



Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych.

Twórcy metody zwrócili uwagę na fakt, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.

Od roku 1984 szkoleniem instruktorów i ustalaniem wytycznych do prowadzenia edukacji zajmuje się International Bobath Instructors Training Association (IBITA).



Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy pracujących z Pacjentami po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (naczyniowych, urazowych) lub z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi m.in. z kręgu chorób demielinizacyjnych (SM), chorób ruchu (ch. Parkinsona). Kurs ma w znacznej mierze charakter praktyczny i kończy się egzaminem uwierzytelnionym międzynarodowym dyplomem terapeuty Bobath. Nabyte umiejętności pozwalają na samodzielne zaplanowanie, przeprowadzenie i skontrolowanie pracy z Pacjentem z zachowaniem tak ważnej w terapii neurologicznej indywidualizacji postępowania.



Instruktorzy:

Peter Popelier - fizjoterapeuta w Pellenberg Hospital, University Hospitals of the Catholic University Of Louvain, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Basic Course, specjalizuje się w terapii z pacjentami z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.



Marc Michielsen, fizjoterapeuta i kierownik służb ratowniczych w Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji

i Szwajcarii.



Kurs kończy się otrzymanie dyplomu certyfikowanego przez IBITA.

Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z wytycznymi IBITA w języku angielskim przez certyfikowanych instruktorów metody Bobath z tłumaczeniem na język polski.





Ramowy Program szkolenia:

CELE SZKOLENIA

Program szkolenia IBITA 110 godzin zegarowych

1. Historia i rozwój koncepcji Bobath.

2. Diagnostyka i terapia wg Bobath z zastosowaniem kryteriów ICF

3. Analizowanie i torowanie kontroli posturalnej i motorycznej przed i w trakcie pracy nad funkcją,

4. Uszkodzenia centralnego układu nerwowego - funkcjonalne konsekwencje.

5. Analiza zaburzenia motorycznych i funkcjonalnych u pacjentów.

6. Terapia wg Bobath z uwzględnieniem zasad kontroli motorycznej, nauczania motorycznego, plastyczności neuronalnej i mięśniowej.

7. Zależność pomiędzy oceną a terapią

8. Analiza chodu





Miejsce szkolenia:

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka

42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, www.repty.pl



Termin szkolenia:

Kurs podstawowy: 9-13.11.2020, 16-20.11.2020, 11-15.01.2021

Cena kursu: 6900 zł brutto

poniedziałek, 09. listopad 2020, Fundacja In Corpore, IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults)

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz