info:lab | big data, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, środa, 23. październik 2019

[english below]proces rekrutacyjny: 4.09 - 29.09.2019
SB: Codziennie piszemy pół miliarda postów na Twitterze, wysyłamy niemal 300 miliardów e-maili, a na Facebooku generujemy cztery petabajty danych, czyli biliard bajtów. Wraz z postępującą komputeryzacją i coraz łatwiejszym dostępem do Internetu liczby te zwiększają się z każdym kolejnym dniem. Jesteśmy pokoleniem, dla których dane przekraczają mury bibliotek czy archiwów. 
AK: Kiedyś największą bazą danych była księga urodzeń i śmierci w każdej parafii. Obecnie na światowych serwerach informacji jest ponad nonylion razy więcej.  

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. Kto tak twierdzi, nie spotkał się jeszcze z big data i wyzwaniami, jakie niesie ze sobą przetwarzanie dużych ilości informacji. Potraficie odpowiednio wykorzystać to kompendium dużych i różnorodnych zbiorów danych? Taka praca może przysporzyć nie tylko bólu głowy, ale nawet doprowadzić do szaleństwa! 
Projektując, zapewne potrzebowalibyście danych o otaczającym działkę terenie, czy informacje dotyczące najbardziej czytelnych i rozpoznawalnych komunikatów wizualnych. To właśnie big data pozwala prowadzić analizy niezbędne do pozyskania nowej wiedzy, która ma mieć przede wszystkim praktyczne zastosowanie. 
info:lab | big data to dwudniowe warsztaty z pozyskiwania i wizualizacji danych dla początkujących.
 
Termin warsztatów:
data: 23-25.10
godziny: 18.00 – 01.00 (23-24.10); 18.00 – 21.00 (25.10)
Warsztaty w języku angielskim
 
Staś Bryś (SB) – kurator festiwalu
Anna Kryzhanivska (AK) – promotor festiwalu
A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: 4.09 - 29.09.2019
SB: Everyday we write half a billion  posts on twitter, send 300 billion emails and generate 4 petabytes of data na Facebook. With the growing computerisation and easier access to the internet the numbers grow every day. We are a generation, for which informations have exited the walls of libraries and archives. 
AK: There was a point in time when the book of birth and death was the biggest database available. Currently there is nonylions of data being kept in servers all over the world. 
 
They say: the more the better. Whoever agrees with that never had to do with processing huge amounts of data. Are you able to put this amount of information  into use. Trying, not only means a lot of work, but also can drive you crazy. Big data allows to analyse everything and gain new knowledge, which can be used in a practical way. 
info:lab | big data is a two day workshop about extracting and visualizing data for beginners. 
 
date: 23-25.10
time: 18.00 – 01.00 (23-24.10); 18.00 – 21.00 (25.10)
workshop language: english
 
Staś Bryś (SB) – festival curator
Anna Kryzhanivska (AK) – festival PR specialist
A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

środa, 23. październik 2019, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, info:lab | big data

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz