info:lab | infographics, Akademia Sztuk Pięknych, środa, 23. październik 2019

[english below]proces rekrutacyjny: 4.09 - 29.09.2019
ŁH: Wybieram się w podróż. Jestem na miejscu. Wychodzę. Chce doświadczyć miasta. Ok, udało się! Mnogość wrażeń i doświadczeń. Ekstaza. Zdjęcia. Ups… padł mi telefon. Chce wrócić do mojego airbnb. Jak? Którędy? Brak znaków. Nicość. 
AF: Każdy z nas w dzieciństwie miał swoją ulubioną książkę z obrazkami, moja była strasznie fajna i każdy obrazek przedstawia inną historię. Po paru latach wydawała się dziecinna i szła w tak zwaną odstawkę. Nikt z nas nie zastanawiał się wtedy jakie to niesamowite że tak oszczędna w środkach grafika zawiera taki potencjał przekazu, dziś jako dorośli musimy się tego uczyć, prostoty i intuicyjności komunikacji wizualnej.
 
W Polsce żyje 38 413 300 mieszkańców. Jej gęstość zaludnienia wynosi 123 osób na kilometr kwadratowy. Całkowita powierzchnia kraju wynosi 312 696 km2 , a PKB: 593,2 mld dolarów. Kanonada tylu liczb zapisana w jednym ciągu może zniechęcić odbiorcę, prawda? To właśnie w tym momencie wchodzą one, całe na biało – infografiki. Udowodniono, że fakty zaprezentowane za pomocą wykresów, diagramów, schematów i innych przedstawień graficznych są zdecydowanie łatwiej przyswajalne. 
info:lab | infographics to dwudwniowe warsztaty z podstaw tworzenia infografik. Ich efektem będą symbole, znaki i informacje zaprezentowane w formie wizualnej na ulicach Katowic. 
 
Termin warsztatów:
data: 23-24.10
godziny: 17.00 – 24.00
Warsztaty w języku angielskim
 
Łukasz Harat – dyrektor festiwalu
Agata Filipowicz – Kurator festiwalu
A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: 4.09 - 29.09.2019
ŁH: I’m going for a trip. I get there. I want to experience the city. Ok, done! The amount of impulses is endless. I’m excited. A picture. Oops… my phone died. I need to get back to my airbnb. How? Which way? Where are the signs? Just empty space. 
AF: We all had a favourite book with pictures, mine was amazing, each picture showed a different story. After a few years it seem childish and was put to the side. Back then nobody appreciated how the simple graphics transmitted so much information. Now, as adults, we need to learn it all over again; simplicity and intuition in visual communication.
 
There are 38 413 300 people living in Poland. The density of population equals 123 people per square kilometer. The area of the country is 312 696 km2 , the gross domestic product averages at 593,2 mld dollars. The flood of those numbers, written one after the other can discourage anybody, right? And that’s where they take over- simple, white infographics. It was proven, that data presented through charts, graphs, diagrams and other visual mediums is much more accessible for the average recipient. 
info:lab | infographics is a two- day workshop dedicated to creating infographics. The product will be symbols, signs and informations presented in the public space of Katowice. 
A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

środa, 23. październik 2019, Akademia Sztuk Pięknych, info:lab | infographics

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz