info:lab | respect food, Morcinka 3a, czwartek, 24. październik 2019

[english below]Rejestracja: decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń

HS: Fakt, że żyjemy w czasach konsumpcjonizmu uwidacznia się najbardziej tuż przed niedzielami niehandlowymi, kiedy sklepy zalewane są przez całe rodziny, pchające przed sobą wypchane po brzegi wózki, jakby przygotowywali się na apokalipsę.
AK: Myśląc o współczesnym społeczeństwie martwi mnie wiele rzeczy, jednak nic tak bardzo jak hipokryzja i ignorancja. Mimo różnych światopoglądów łączyć powinno nas jedno, troska o otoczenie, w którym żyjemy. Każdy z nas ma wymówki, usprawiedliwienia, nie mam czasu segregować, gotować z resztek, itp. Gdyby tak każdy z nas chociaż spróbował…
 
Statystyczny Polak wyrzuca 235 kg jedzenia rocznie. Rocznie w Europie wyrzucane jest 17 milionów ton świeżych owoców i warzyw. 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić jedzenie. Przeciętny Europejczyk wyrzuca miesięcznie 50zł do kosza, w postaci niewykorzystanego jedzenia. Ale przecież tak nie musi być. 
Podczas warsztatów info:lab | respect food uczestnicy dowiedzą się jak kupować rozsądniej, marnować mniej i gotować zdrowiej. 

Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny
Aleksandra Kopeć (AK) – Producent festiwalu

A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENRegistration: on a first come first served basis
HS: The fact that we live in a world of consumption can be seen best, just before a non-commercial Sunday, when the shops are filled with families, pushing overfilled carts in front of them, as if they were preparing for an apocalypse. 
AK: When i think about the modern society, there is many things that worry me, but mostly it’s the hypocrisy and ignorance. Despite different world views, we should all be united in caring for the places we live in.  We all find excuses, explanations for not having time to recycle or use left-overs. But if everybody just gave it a try…

The statistical inhabitant of Poland throws 235 kg food away yearly. Every year in Europe the is 17 milion tons of fresh fruits and vegetables thrown away. 42% of Polish people admit, that they occasionally throw away food. The average European throws 12 europs away in a month, in the form of unused food. It doesn’t have to be like that. 
During the workshop info:lab | respect food participants will learn how to buy smarter, waste less and cook healthier. 

Helena Szewiola (HS) - Artistic director
Aleksandra Kopeć (AK) - Festival production
A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

czwartek, 24. październik 2019, Morcinka 3a, info:lab | respect food

Drzwi otwarte Coders Lab w Katowicach!

Drzwi otwarte Coders Lab w Katowicach!

sobota 19. październik 2019
A < FESTIVAL 2019
środa 23. październik 2019
info:lab | coding music
sobota 26. październik 2019
info:lab | czytanie dokumentów
sobota 26. październik 2019
info:lab | komunikacja pozawerbalna
niedziela 27. październik 2019
info:lab | język migowy
sobota 26. październik 2019
info:lab | big data
środa 23. październik 2019
Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz