24. październik 2020 - 7:00
Katowice, Poland
PolandKatowice

Katowice: Warsztat pracy terapeuty AAC, Katowice, Poland, sobota, 24. październik 2020

Szkolenie: Warsztat pracy terapeuty AACProwadzący: mgr Joanna Pachutko - logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta AAC, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością, od 10 lat pracuje w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz w gabinecie Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko w Suwałkach.Termin: 24 paźdzernika 2020 r.

Godziny: 09:00-17:00 (10h dydaktycznych)

Koszt: 340 zł

Lokalizacja: Katowice

Uczestnicy: warsztat przeznaczony dla nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.Program szkolenia:1. Brak możliwości porozumiewania.

2. Interakcja a komunikacja.

3. Stadia rozwoju komunikacji i języka.

4. Co to jest AAC?

5. Indywidualny system komunikacji i jego składniki.

6. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację z dzieckiem używającym AAC.

7. Od czego zacząć wprowadzać AAC?

8. Przykłady pomocy AAC:

• Pomoce oparte na niskiej technologii: propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC;

• Pomoce oparte na wysokiej technologii dostępne na rynku - przegląd:

- Oprogramowania wspomagające komunikację;

- Urządzenia zastępujące mysz komputerową; zabawki przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami);

- Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania wspomagające naukę sterowania wzrokiem;

• Komunikatory - przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji komunikacyjnych z użyciem komunikatorów.

9. Plany dnia i aktywności, ścianka komunikacyjna- propozycje rozwiązań.

10. Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.

11. Warsztat praktyczny: tworzenie przykładowej piosenki zlustrowanej w znaki graficzne w programie Power Point

12. Zasady i istota techniki czytania uczestniczącego: przegląd dostępnych na rynku książek do czytania uczestniczącego; książki autorstwa własnego.

13. Tworzenie sytuacji komunikacyjnych w grupie 2-4 osobowej, propozycje rozwiązań: zajęcia poranne, gry stolikowe, grupowe czytanie uczestniczące itp.Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny on-line:

https://bit.ly/2ZH4J05Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365), poczęstunek podczas przerw kawowych.

____________________________________________Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyInstytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.06/00036/2018

sobota, 24. październik 2020, Katowice, Poland, Katowice: Warsztat pracy terapeuty AAC

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz