14. listopad 2020 - 8:00
Fundacja In Corpore
PolandKatowiceul. Bażantów 2

Metoda Dobrego Startu, Fundacja In Corpore, sobota, 14. listopad 2020

Kurs ma na celu zapoznanie z teoretycznymi podstawami Metody Dobrego Startu, przedstawienie struktury i organizacji. MDS może być wykorzystana we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji diagnozie i terapii. Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Inspiracją do podjęcia pracy były nieliczne informacje o metodzie Le Bon Depart, autorstwa Thei Bugnet, które dotarły do Polski pod koniec lat sześćdziesiątych.Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Fundacji https://www.centrumincorpore.pl/edukacja/szkolenia/39-fundacja/szkolenia/449-metoda-dobrego-startuInstruktor kursu:

Marta Bogdanowicz prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu). Jest jednym z pionierów pracy w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.Do udziału w kursie zapraszamy:

Psychologów

Pedagogów i pedagogów specjalnych (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)

Logopedów

FizjoterapeutówRAMOWY PROGRAM KURSU – POZIOM I: (teoria z praktyką)I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna

II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):

1. Geneza metody Dobrego Startu - film holenderski "Le Bon Depart"

2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)

1. Założenia Metody Dobrego Startu.

2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji

3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne

1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń

2. Struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"

V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego

1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)

2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)

3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)

VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS

1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.

2. Dobór i liczebność grupy.

3. Czas trwania zajęć.

4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.

VII. Programowanie zajęć

1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie

VIII. Ćwiczenia praktyczneTERMIN KURSU: 14-15.11.2020, Miejsce: Katowice

CENA: 450 zł

sobota, 14. listopad 2020, Fundacja In Corpore, Metoda Dobrego Startu

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz