12. lipiec 2020 - 15:00
Life Haven - Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień
PolandBielsko-Biala

Miting AA AN, Life Haven - Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień, niedziela, 12. lipiec 2020

Na mitingach spotykamy się w niedziele o 17-tej w

naszym ośrodku Life Haven

USTROŃ ul. Obrzeżna 14

niedziela, 12. lipiec 2020, Life Haven - Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień, Miting AA AN

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz