27. sierpień 2020 - 7:00
HOTEL SWING
PolandKrakowul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków, Poland

Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, HOTEL SWING, czwartek, 27. sierpień 2020

Kraków 27-28.08.2020

Cena szkolenia: 1100 PLN

Instruktor: dr Katarzyna Urban? Jest to kurs przeznaczony dla: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii (III rok), logopedów oraz lekarzy.? Opis szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom tematykę diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych. Kurs stworzony jest między innymi w oparciu o wiadomości i założenia koncepcji NDT-Bobath. Jest to metoda neurofizjologiczna, która polega na hamowaniu patologicznych odruchów, normalizacji napięcia mięśniowego, rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych poprzez przemieszczanie się w przestrzeni tzw punktów kluczowych (głowa, obręcz barkowa i obręcz biodrowa) oraz nauce wykorzystywania zdobytych umiejętności w czynnościach dnia codziennego. W terapii NDT- Bobath wykorzystuje się techniki stymulacji proprioceptywnej, kinestetycznej oraz dotykowej.Harmonogram kursu: kurs składa się z zajęć teoretycznych (wykładów) i praktycznych, studium przypadku (rozwiązywanie problemów) oraz demonstracji oceny i terapii.? Cel kursu:Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz zrozumienia:

▫ głównych zaburzeń rozwojowych obserwowanych u dzieci w wieku 0-2 lat.

▫ głównych aspektów prawidłowego rozwoju

▫ głównych czynników i mechanizmów mających wpływ na zaburzenia rozwojowe

▫ głównych zasad oceny rozwoju dzieci w wieku 0-2 lat

▫ głównych zasad tworzenia efektywnego planu terapii.

▫ opanowania podstawowych technik handlingu i terapii.? Program szkolenia:DZIEŃ I

- Przegląd pediatrycznych metod terapeutycznych.

- Proces terapeutyczny:

- Wywiad, rutyna diagnostyczna - karta badania - wykład.

- Jakość wzorców motorycznych - praktyka.

- Plan postępowania terapeutycznego - wykład.

- Cele terapii w zależności od dysfunkcji pacjenta - wykład.

- Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe - wykład.

- Pielęgnacja dziecka (praktyka)

- Noszenie, podnoszenie, przebieranie, karmienie, kąpiel.

- Pozycjonowanie jako element terapii.

DZIEŃ II

- Rozwój prawidłowy dziecka (wykład i praktyka)

- Możliwe zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego.

- Asymetria ułożeniowa, kręcz szyi - diagnostyka terapia (wykład i praktyka)

- Dysplazja stawów biodrowych, wady stóp ( wstęp do zagadnienia i wykład)

- Terapia - narzędzia terapeutyczne, techniki (praktyka)

- Propozycje terapii dla dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego (praktyka)

- Pytania i odpowiedzi.? Uczestnicy kursu otrzymują:

- skrypt szkoleniowy

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

- fakturę VAT (drogą mailową – po zakończeniu szkolenia)

czwartek, 27. sierpień 2020, HOTEL SWING, Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz