06. listopad 2020 - 8:30 do 16:00
Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem"
PolandKatowicePolska, 40-007 Katowice, Poland

OKN - online Płeć i Prawo Pracy, Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem", piątek, 06. listopad 2020

Zespół Badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem" przy współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową online "Płeć i Prawo Pracy", która odbędzie się 6 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy MS Teams.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi przez pryzmat prawa pracy na równouprawnienie w miejscu zatrudnienia, dyskryminację ze względu na płeć oraz jaki wpływ na powyższy temat mają związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: email

Liczba miejsc jest ograniczona! (decyduje kolejność zgłoszeń).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dokładny harmonogram ogłosimy niebawem.

Zapraszamy.

piątek, 06. listopad 2020, Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem", OKN - online Płeć i Prawo Pracy

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz