08. październik 2020 - 7:00 do 13:30
Hotel Invite
PolandWroclawHubska 54, 50-502 Wroclaw, Poland

Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim, Hotel Invite, czwartek, 08. październik 2020

"Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim - wyzwania, techniki, work flow, wskazówki praktyczne…"?Prowadzący: lek. stom. Tomasz Sosnowski? 09.00 – 11.00 Część teoretyczna? Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć sprawiających największe problemy (BPRs, IDS, CDF, DME, DBT, PoM, AC, MI-Etch, SE-Etch) opisujących procedury kliniczne, materiały, techniki trawienia, kliniczny ,work flow’ Kolor docelowy vs. kolor zrębu zęba - trudności w doborze, specyfika oświetlenia.? Nowoczesne rozwiązania systemów łączących do tkanek zęba, omówienie zasad logicznego łączenia, bezkonkurencyjna VII generacja z tolerancyjną techniką stosowania, podstawy zrozumienia koncepcji łączenia dualnego bondingu, natychmiastowego uszczelniania zębiny w technikach pośrednich i bezpośrednich.? Ogólna ocena estetyczna ~ "golden proportions" – podstawowe kryteria estetyki wg. Pascla Magne? Alternatywy cementowania w oparciu o kluczowe systemy, rozwiązania przy pracach względnie przeziernych i nieprzeziernych wykonanych z IPS e.max, przy danej grubości uzupełnień protetycznych? Omówienie zasad, logicznych zależności, sił łączenia, rozwiązań w różnych przypadkach klinicznych Wytrawianie, piaskowanie, silanizacja – przygotowanie uzupełnień do cementowania? 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa? 11.30 – 15.30 Część praktyczna? Technika szlifowania z uwzględnieniem diagnostycznego nawoskowania i zaproponowanego pacjentowi projektu odbudowy ostatecznej w postaci Mock-up’u, indeksy kontrolne, ocena grubości, zasięgu preparacji? Zaawansowane techniki adhezyjne IDS, DBT, CDF stosowane w pośrednich i bezpośrednich procedurach łączenia; (wg. Pascala Magne 2005) Detale techniczne wykonania w/w procedur w praktyce w odniesieniu do różnych generacji systemów łączących i skrajnie różnych sytuacji klinicznych? Na co zwrócić uwagę w technice estetycznej odbudowy bezpośredniej licówki wykonanej z kompozytu? Detale: sposób ułożenia warstw, kształt mamelonów, przezierności brzegu siecznego, mikro i makrostruktura, wykończenie uzupełnienia - anatomiczna licówka kompozytowa wykonana w technice bezpośredniej? Co jest istotą prawidłowego wykonania licówek w pośrednich procedurach adhezyjnych? Detale: cechy materiałów, cementów, etapy postępowania, które decydują o ostatecznym sukcesie klinicznym. Praktyczne wskazówki dotyczące licówek - od projektu, przez wykonanie, do ostatecznego cementowania Work flow: Mock up/ szlifowanie/ IDS/ licówka tymczasowa/ przymiarka/ DBT/ przygotowanie uzupełnienia/ cementowanie licówki w pełnej procedurze adhezyjnej przy zastosowaniu cementów kompozytowych.? Wszystkim uczestnikom kursu przyznane zostaną punkty edukacyjne.?Koszt uczestnictwa wynosi 990 zł. Uczestnicy szkolenia otrzymają vouchery o wartości 700 zł do wykorzystania na zakup materiałów Ivoclar Vivadent w firmie Marku. Ważność voucherów 7 dni od daty szkolenia.? Ze względu na ograniczoną liczbę 10 miejsc, warunkiem wpisania na listę uczestników jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe oraz dokonanie wpłaty.ℹ Informacje i zapisy:

Marcin Sidor, tel.: 728-349-200, e-mail: emailWpłaty tytułem:

,, szkolenie IV 08.10.2020, telefon oraz imię i nazwisko uczestnika ’’

należy wpłacać na konto firmy MARKU

ING Bank Śląski 51 1050 1142 1000 0090 3110 8047Zapraszamy!

czwartek, 08. październik 2020, Hotel Invite, Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz