07. październik 2020 - 7:00 do 13:30
Hotel Invite
PolandWroclawHubska 54, 50-502 Wroclaw, Poland

Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim, Hotel Invite, środa, 07. październik 2020

"Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim - wyzwania, techniki, work flow, wskazówki praktyczne…"?Prowadzący: lek. stom. Tomasz Sosnowski? 09.00 – 11.00 Część teoretyczna? Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć sprawiających największe problemy (BPRs, IDS, CDF, DME, DBT, PoM, AC, MI-Etch, SE-Etch) opisujących procedury kliniczne, materiały, techniki trawienia, kliniczny ,work flow’ Kolor docelowy vs. kolor zrębu zęba - trudności w doborze, specyfika oświetlenia.? Nowoczesne rozwiązania systemów łączących do tkanek zęba, omówienie zasad logicznego łączenia, bezkonkurencyjna VII generacja z tolerancyjną techniką stosowania, podstawy zrozumienia koncepcji łączenia dualnego bondingu, natychmiastowego uszczelniania zębiny w technikach pośrednich i bezpośrednich.? Ogólna ocena estetyczna ~ "golden proportions" – podstawowe kryteria estetyki wg. Pascla Magne? Alternatywy cementowania w oparciu o kluczowe systemy, rozwiązania przy pracach względnie przeziernych i nieprzeziernych wykonanych z IPS e.max, przy danej grubości uzupełnień protetycznych? Omówienie zasad, logicznych zależności, sił łączenia, rozwiązań w różnych przypadkach klinicznych Wytrawianie, piaskowanie, silanizacja – przygotowanie uzupełnień do cementowania? 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa? 11.30 – 15.30 Część praktyczna? Technika szlifowania z uwzględnieniem diagnostycznego nawoskowania i zaproponowanego pacjentowi projektu odbudowy ostatecznej w postaci Mock-up’u, indeksy kontrolne, ocena grubości, zasięgu preparacji? Zaawansowane techniki adhezyjne IDS, DBT, CDF stosowane w pośrednich i bezpośrednich procedurach łączenia; (wg. Pascala Magne 2005) Detale techniczne wykonania w/w procedur w praktyce w odniesieniu do różnych generacji systemów łączących i skrajnie różnych sytuacji klinicznych? Na co zwrócić uwagę w technice estetycznej odbudowy bezpośredniej licówki wykonanej z kompozytu? Detale: sposób ułożenia warstw, kształt mamelonów, przezierności brzegu siecznego, mikro i makrostruktura, wykończenie uzupełnienia - anatomiczna licówka kompozytowa wykonana w technice bezpośredniej? Co jest istotą prawidłowego wykonania licówek w pośrednich procedurach adhezyjnych? Detale: cechy materiałów, cementów, etapy postępowania, które decydują o ostatecznym sukcesie klinicznym. Praktyczne wskazówki dotyczące licówek - od projektu, przez wykonanie, do ostatecznego cementowania Work flow: Mock up/ szlifowanie/ IDS/ licówka tymczasowa/ przymiarka/ DBT/ przygotowanie uzupełnienia/ cementowanie licówki w pełnej procedurze adhezyjnej przy zastosowaniu cementów kompozytowych.? Wszystkim uczestnikom kursu przyznane zostaną punkty edukacyjne.?Koszt uczestnictwa wynosi 990 zł. Uczestnicy szkolenia otrzymają vouchery o wartości 700 zł do wykorzystania na zakup materiałów Ivoclar Vivadent w firmie Meditrans. Ważność voucherów 7 dni od daty szkolenia.? Ze względu na ograniczoną liczbę 10 miejsc, warunkiem wpisania na listę uczestników jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe oraz dokonanie wpłaty.ℹ Informacje i zapisy:

Dział szkoleń Meditrans:

e-mail: email, tel. 784 956 720, 504 288 647

Teresa Kassjan tel. 728 407 301,

Bartosz Jaworski tel. 504 924 606,

Rafał Zygart tel. 883 350 704,

Magdalena Grzyb tel. 666 020 795Wpłaty tytułem:

„Szkolenie IV 07.10.2020 imię i nazwisko oraz dane do FV z NIP, telefon kontaktowy”

należy wpłacać na konto firmy Meditrans:

Bank Spółdzielczy w Kielcach 34 8493 0004 0000 0062 3443 0001

Zapraszamy!

środa, 07. październik 2020, Hotel Invite, Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz