Stop kreacji pieniądza. Stop banksterce., Warsaw, poniedziałek, 05. listopad 2018

Wydarzenie ma slużyć wyzwoleniu nasz wszystkich z niewoli długu, tak jak walczą o to na Islandii i w Szwajcarii. Petycje, nacisk na posłów, propagowanie tematu (materiały zebrane w jednym miejscu) może jakieś manifestacje, rajdy , wspólnie czego nam trzeba. <> W Szwajcarii udało się zebrać 100 000 głosów za wnioskiem o referendum w sprawie odebrania prawa do emisji pieniądza cyfrowego bankom komercyjnym.
Grupa, która zebrała wymagane do zwołania referendum podpisy nazywa się “Monetary Modernization” i jest unikalna w skali świata.Na swoich stronach organizacja ta podkreśla, że:
1. Pieniądz jest tworzony jako dług
2. Kreacja pieniądza jest w prywatnych rękach (nie całego społeczeństwa ale wybranych grup)
3. Depozyty bankowe nie są bezpieczne – przykłady Cypru czy Grecji
4. Emisja pieniądza jest pro-cykliczna – napędza cykl koniunkturalny
5. Kreacja pieniądza powoduje inflację
6. Przywilej emisji pieniądza należy wyłącznie do sektora bankowego
Obok praw do produkcji monet i banknotów – SNB czyli Bank Centralny Szwajcarii miałby zyskać wyłączne prawo do tworzenia pieniądza w zapisie cyfrowym. Obecnie prawo takie przysługuje wszystkim bankom w momencie udzielania kredytów – gdyż mają one w swoich skarbcach zaledwie ułamek kwoty, którą dopisują na koncie kredytobiorcy. #Kreacja pieniądza #banksterka Zrodlo

poniedziałek, 05. listopad 2018, Warsaw, Stop kreacji pieniądza. Stop banksterce.

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz