Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi., Polska, piątek, 14. grudzień 2018

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia
Terminy szkolenia: 14.12.2018 Cena: 390zł

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień.
Program:

1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych
2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10. Konsekwencje przyjmowania:
a) alkoholu
b) opiatów
c) kannabinoli
d) leków uspokajających i nasennych
e) kokainy
f) substancji stymulujących ( np. kofeiny)
g) substancji halucynogennych
h) lotnych rozpuszczalników
3. Stany kliniczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych:
a) ostre zatrucia
b) szkodliwe używanie substancji
c) zespoły uzależnienia
d) zespoły abstynencyjne
e) zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości
f) zaburzenia psychotyczne
g) zespół amnestyczny
h) rezydualne i późno ujawniające się inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
4. Postępowanie wobec osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy.
5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem abstynencyjnym.
7. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem amnestycznym.
8. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zaburzeniami psychotycznymi.
9. Terapia uzależnień i zaburzeń psychicznych spowodowanych środkami psychoaktywnymi.
10. Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.

piątek, 14. grudzień 2018, Polska, Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz