O Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą gromadzi zbiory dotyczące okresu Wielkiej Wojny (Bitwa nad Rawką i Bzurą 1914 – 1915) w rejonie Sochaczewa i Bolimowa i II Wojny Światowej (Bitwa nad Bzurą 1939 roku) oraz historii Ziemi Sochaczewskiej.

The Museum of the Sochaczew Land and the battlefield near Bzura contains unique items on the history of the Great War (Battle of Bzura and Rawka 1914-1915, Battle of Bolimów), Second World War (Battle of Bzura 1939), as well as history of Sochaczew Land.

В Музее Сохачевской земли и Поля Битвы на Бзуре собраны уникальные предметы по истории Великой войны (Битва у Бзуры и Равки 1914-1915, сражение под Болимовым), Второй Мировой войны (Битва у Бзуры 1939), а также истории Сохачевской земли

У Музеі Сохачеўскай зямлі і Поля Бітвы на Бзуре сабраны унікальныя прадметы па гісторыі Вялікай вайны (Бітва ля Бзуры і Раўкі 1914-1915, Бітва пад Балімавым), Другой Сусветнай вайны (Бітва ля Бзуры 1939), а таксама гісторыі Сохачэўскай зямлі.

Das Museum Sochaczew besitzt unikate Sachzeugen der Geschichte des Ersten Weltkriegs (Schlacht an der Bzura und Rawka 1914-1915, sowie der Schlacht von Bolimow), des Zweiten Weltkrieges (Schlacht an der Bzura September 1939), sowie der Regionalgeschichte von Sochaczew und Umgebung.

Nadchodzące wydarzenia w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz